Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi

Ka.Der Ankara

Ka.Der Ankara kadınların, ulusal ve yerel karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve temsillerini desteklemek amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda Ka.Der Ankara, pek çok proje ve savunuculuk faaliyeti gerçekleştirmiş ve arşiv niteliğinde yayınlar hazırlamıştır. Diğer bir ifadeyle kadınların siyasete katılımıyla ilgili gündem oluşturmada Ka.Der Ankara’nın eğitim programlarından lobicilik faaliyetlerine; teknik ve siyasal savunuculuk çalışmalarına kadar çok boyutlu faaliyetleri özellikle etkili olmuştur.

Ka.Der Ankara Şubesi 12. Olağan Genel Kurul İlanı

31 Ocak 2020

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun 27.12.2019 tarihli toplantısında, 12. Olağan Genel Kurul toplantısının 31.01.2020 tarihinde Saat 18.30’da şube adresi olan Cinnah Cad. Kabataş Sk.4/7 Çankaya – Ankara’da, aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına, toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 10.02.2020 tarihinde aynı saat, aynı adres ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM

1- Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu

2- Divan teşkili ve toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi

3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi

4- Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası

5- Gelir Gider tablosunun görüşülmesi ve onayı

6- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onayı

7- Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

8- Dilek ve öneriler

9- Kapanış

Önemli Not: Tüzüğümüz gereği genel kurulda oy kullanabilmek için üyelerin birikmiş aidatlarının bulunmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız ile ilgili bilgiye kader_ankara@yahoo.com adresine mail göndererek ulaşabilirsiniz. Ödemelerinizi aşağıda belirtilen banka hesabına veya elden yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası
Kuğulu Park Şb. Şube Kodu:290
Hesap Adı:Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
Hesap No: 69798635
IBAN : TR24 0006 7010 0000 0069 7986 35

Ka.Der Ankara
Yönetim Kurulu

Tıklayınız

İSTATİSTİKLER

TÜRKİYE'DE KADINLARIN SİYASETE KATILIMI ÜZERİNE

27. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI

27. DÖNEM KADIN MİLLETVEKİLLERİNİN YÜZDELİK ORANI

Bize Katılın

Gönüllümüz veya Üyemiz Olun!
İletişim
http://www.kaderankara.org.tr/wp-content/uploads/2018/09/tr.jpg
Facebook
YouTube
Instagram