Navigate / search

Ka.Der Ankara “Genç Kadınlar İçin Siyaset Okulu” Projesi Semineri İçin STK Temsilcileri, Kadın Vekiller ve Öğrencilerle Bir Araya Geliyor!

katılımcı

 

Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi’nin yürüttüğü “ Genç Kadınlar İçin Siyaset Okulu” projesinin ara sonuç bildirme semineri için Sivil Toplum Temsilcileri, öğrenciler kadın vekillerle bir araya geliyor.

Ka.Der Ankara, genç kadınları siyasetin öznesi olmaları için desteklemek amacıyla hazırlanan, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere üç ilde toplam 70 genç kadının katılımıyla gerçekleştirilen siyaset okulu projesinin ilk yarısını tamamladı. Siyaset Okullarında, geleneksel siyasetin yanı sıra alternatif siyaset yapma yolları; teorik aktarımlar, grup çalışmaları, atölyeler ve deneyim aktarımlarıyla işlendi.
Bu kapsamda hazırlanan seminere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadın vekiller konuşmalarıyla ve davetli olarak katılırken, Siyaset Okulu katılımcılarımız ve tüm üniversiteli kadınlar dinleyici/ katkı sunan olarak davetlidir.

Katılımınız için 14 Nisan Perşembe gününe kadar bize bilgi vermenizi rica ederiz.

Not: Toplantı basına açıktır.

Tarih: 16 Nisan 2016, Cumartesi

Saat: 11.00

Yer: Holiday Inn Otel

Tunus Cad. No: 7 Kavaklıdere/Ankara

LCV
İletişim Bilgileri

Tel:+90 312 467 8816
E-Posta: ebruceritt@gmail.com

 

Köse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na CEDAW’ı Sordu


ORH_5291

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na CEDAW sürecini sordu.

Önergesinde Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ni (CEDAW) 1986 yılında yürürlüğe sokarak bu sözleşmeye taraf olduğu vurgusunu yapan Köse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 2014 yılında sunduğu 7. Dönemsel Rapor’a ilişkin CEDAW Komitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yöneltilen yirmi soruyu gündeme getirdi. Zira Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Şubat ayı sonuna kadar CEDAW Komitesi tarafından iletilen soruları yanıtlamış olması gerekiyordu.

Ayrıca Köse Haziran 2016’da Cenevre’de sunulacak olan Devlet raporuna ilişkin sorularını da Bakan’a iletti. Köse, Bakan Ramazanoğlu’na şu soruları yöneltti:

  1. 2014 yılında sunulan 7. Dönemsel Rapor kimler tarafından hazırlanmıştır?
  2. CEDAW tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunulan yirmi soru Türkçeye çevrilip TBMM’deki bütün milletvekillerine iletilerek kendilerine süreç hakkında bilgi verilmiş midir?
  3. CEDAW tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde gönderilen yirmi soru yanıtlanmış mıdır? Yanıtlar Komiteye gönderilmiş midir? Gönderildiyse sorulara verilen yanıtlar nelerdir? Ve sorular yanıtlanırken hangi STK’larla çalışılmıştır? Gönderilmediyse ne zaman gönderilmesi planlanmaktadır?
  4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin gönderdiği 7. Dönemsel Rapor’un ve CEDAW tarafından sorulan yirmi sorunun ardından, bakanlığınız tarafından Haziran ayında yapılması gereken sunuma hazırlanmak için belli bir kurum, kuruluş veya komisyon oluşturulmuş mudur? Oluşturulduysa bu oluşum çalışmalara başlamış mıdır?
  5. Eğer bu çalışmalar başladıysa, hangi aşamadadır ve ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?
  6. Eğer çalışmalar başladı ise, bu sunum üzerinde çalışacak gruplar arasında ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yer almakta mıdır? STK’lardan destek alınıyorsa bunlar hangileridir ve bağlantılar bakanlığın daveti üzerine mi kurulmuştur?
  7. Sunumun hazırlanması için çalışmalar henüz başlamadıysa, ne zaman başlaması planlanmaktadır? Bu raporun komiteye ne zaman sunulması öngörülmektedir?
  8. İlgili bakanlık olarak, kadın haklarını korumak ve yasalar önünde kadın erkek eşitliğini sağlamak adına CEDAW hükümlerinin muhtemel yeni anayasa çalışmalarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

 

 

 

Ka.Der Ankara Yasama Faaliyetlerine Müdahil Oluyor!


Siyaset Okulu (1)

Ka.Der Ankara’nın milletvekili danışmanlarıyla yürüttüğü “Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması” çalışmasının çıktıları soru önergelerine ve kanun tekliflerine evrildi.

Manisa Milletvekili Özgür Özel çocuk mahpuslarla; İzmir milletvekili Özcan Purçu engelli haklarıyla ve erken yaşta ve zorla evliliklerle ve Çorum Milletvekili Tufan Köse CEDAW süreciyle ilgili TBMM Meclis Başkanlığı’na soru önergelerini sundular.

Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi (Ka.Der Ankara) İngiltere Büyükelçiliği’nin desteğiyle Eylül 2015 – Mart 2016 tarihleri arasında “26. Yasama Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Anaakımlaştırma” çalışmasını yürütmüştür. Çalışmanın temel amacı, kadın hakları ve toplumsal cinsiyete duyarlı yasama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmak ve Meclis çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yaygınlaştırılmasına teşvik etmektir.

Çalışmada yer alan Zafer Kıraç’ın (CİSST) moderatörlüğünde danışmanlarla gerçekleştirilen atölye çalışmasında, çocuk mahpuslardan yiyecek ve elektrik bedeli alınmaması gerektiği konusu tartışmaya açılmıştır. Sonrasında “2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” hazırlanmıştır. Daha sonra, grup çalışmasının çıktısı olan bu teklif, Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından gerekçesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Sema Kendirci (CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu) tarafından, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) üzerine gerçekleştirilen oturumda, Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşme ayrıntılarıyla anlatılmış ve deneyim paylaşımlarında bulunulmuştur.  Ayrıca, Türkiye’nin her dört yılda bir CEDAW Komitesi’ne bu bağlamdaki kaydedilen ilerleme ve yaşanan gelişmeleri raporlama yükümlülüğü gündeme getirilmiş ve konu üzerinde danışmanlarla işbirliği oluşturulmuştur.

Türkiye, periyodik olarak sunduğu bu raporların sonuncusunu 2014 yılında sunmuştur ve 2014 yılında sunulan bu 7. Dönemsel Rapor’a ilişkin CEDAW Komitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yirmi soru iletilmiştir.

Danışmanlarla oluşturulan bu işbirliği sonucunda 7. Dönemsel Rapor’a ve yirmi sorunun cevaplanıp cevaplanmadığına dair soru önergesi hazırlanmış ve önerge, Çorum Milletvekili Tufan köse tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Engelli Kadın Derneği’nden Arzu Şenyurt tarafından gerçekleştirilen oturumda danışmanlarla oluşturulan işbirliği sonucunda, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi dayanak gösterilerek Engelli Haklarını İzleme Kurulu’nun yaptığı çalışmalara ve çalışma yöntemine dair soru önergesi hazırlanmış ve önerge, İzmir Milletvekili Özcan Purçu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Ayrıca, yine İzmir Milletvekili Özcan Purçu tarafından erken evliliklerle ilgili İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme dayanak alınarak hazırlanan bir soru önergesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.