Navigate / search

25. Dönem Seçimlerinde Kadın Vekiller

Woman MPs in 25th Legislative Term

2000’li Yıllarda Parlamentoda Kadın Vekiller

24. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılında Kadın Vekillerin Performansları