Yaklaşımlarımız

Tüzüğümüze buradan ulaşabilirsiniz

Kadınların her düzeyde, özellikle Meclis ve yerel yönetimlerde, karar alma mekanizmalarına katılımlarını ve temsillerini güçlendirmek amacıyla 1998 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü olan KA.DER Ankara'nın başlıca hedefleri:

 

 • Seçim ve atamayla gelinen karar mekanizmalarında kadınların temsil oranını artırmak,
 • Karar alma mekanizmalarında ve siyasette, kadınların etkin ve yetkin çalışmalarda bulunmasını sağlamak,
 • Kadın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar geliştirmek,
 • Ayrımcı kanun ve politikalara müdahalede bulunmak,
 • Kadınların tüm pozisyonlara aday olmasını teşvik etmek,
 • Siyasi yaşamda ve karar verici pozisyonlarda olan kadınlar için bir destek ağı sağlamak,
 • Kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırmak.

KA.DER Ankara kampanya, lobi, savunuculuk, araştırma, deneyim paylaşımı ve dayanışma faaliyetleri yürüterek ve seçilmiş ve aday kadınlarla sürekli ilişki ve işbirliği kurarak bu hedeflere ulaşmaya çalışır.

Hikayemiz

KA.DER Ankara’nın İlkeleri

KA.DER Ankara;

 • Ayrımcılığın her türüne karşıdır,
 • Tüm yasal partilere eşit mesafede durur,
 • Tüm partilerin kadın kolları ve kadın parlamenterleriyle amacı doğrultusunda eşit mesafede birlikte çalışır,
 • Yönetim kademelerinde rotasyon uygular ve aynı kişi 2 dönemden fazla yönetimde kalamaz.