Navigate / search

Ka.Der Ankara CHP’li Vekillerle Buluştu

IMG_2911


Ka.Der Ankara milletvekili danışmanlarıyla yürüttüğü “Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaşması” çalışması kapsamında 22 Haziran’da CHP’li vekillerle Meclis’te bir araya geldi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in öncülüğünde Mecliste gerçekleştirilen toplantıda Ka.Der Ankara, CHP’li vekillere CEDAW süreci hakkında bilgi verdi.
1997 yılından bu yana Türkiye’deki kadın örgütleri CEDAW Komitesi’ne sunmak amacıyla “gölge” rapor hazırlamaktadır. CEDAW sürecinin sivil alanda takibini yapan “CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu” bileşeni olan Ezgi Koçak ve Pınar Çetinkaya, Temmuz ayındaki Cenevre oturumuna katılmadan önce kadın örgütlerinin yaptıkları çalışmayı ve hazırladıkları raporu Meclis’te paylaştı.