Navigate / search

Ka-Der Ankara Milletvekili Danışmanlarıyla Atölye Çalışmalarına Başlıyor!

Siyaset Okulu

Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi (Ka.Der Ankara) milletvekili danışmanlarını, “26. Yasama Dönemi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Anaakımlaştırma” çalışması kapsamında atölye çalışmalarına katılmaya çağırıyor.

Bu çalışmasının temel amacı, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyete duyarlı yasama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmak ve Meclis çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına teşvik etmek. Bu bağlamda da yasama süreçlerinin en önemli aktörlerinden olan milletvekili danışmanlarıyla birlikte, kadın hakları alanında çalışan uzmanlar eşliğinde, atölye ve eğitimler düzenlemek, bunu yaparken de danışmanların deneyimlerinden faydalanmak oldukça önemli.

Çalışma kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıktan, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeye; uluslararası sözleşmelerden ulusal mevzuata toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden bakmaya kadar pek çok konu ele alınırken, farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla “sivil toplum perspektifinden yasa yapım süreçleri” atölyesi de düzenlenecek.

Yasama faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırma çalışmasına katılmak için başvuru formunu doldurmanız yeterli.

İlk grupla çalışma 5 – 6 – 7 Şubat 2016’da Kızılcahamam’da yapılacaktır – Son Başvuru Tarihi: 22 Ocak 2016.

İkinci grupla çalışma 26 – 27 – 28 Şubat 2016’da Kızılcahamam’da yapılacaktır – Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2016.

Ka.Der Ankara, başvuruların değerlendirilmesinin ardından yeni toplantılar planlamaya   devam edecektir.

Bu çalışma İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir.

Katılımcıların konaklama/yemek ve yol masrafları program kapsamında karşılanacaktır.