Navigate / search

Ka.Der Ankara Yasama Faaliyetlerine Müdahil Oluyor!


Siyaset Okulu (1)

Ka.Der Ankara’nın milletvekili danışmanlarıyla yürüttüğü “Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması” çalışmasının çıktıları soru önergelerine ve kanun tekliflerine evrildi.

Manisa Milletvekili Özgür Özel çocuk mahpuslarla; İzmir milletvekili Özcan Purçu engelli haklarıyla ve erken yaşta ve zorla evliliklerle ve Çorum Milletvekili Tufan Köse CEDAW süreciyle ilgili TBMM Meclis Başkanlığı’na soru önergelerini sundular.

Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi (Ka.Der Ankara) İngiltere Büyükelçiliği’nin desteğiyle Eylül 2015 – Mart 2016 tarihleri arasında “26. Yasama Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Anaakımlaştırma” çalışmasını yürütmüştür. Çalışmanın temel amacı, kadın hakları ve toplumsal cinsiyete duyarlı yasama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmak ve Meclis çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yaygınlaştırılmasına teşvik etmektir.

Çalışmada yer alan Zafer Kıraç’ın (CİSST) moderatörlüğünde danışmanlarla gerçekleştirilen atölye çalışmasında, çocuk mahpuslardan yiyecek ve elektrik bedeli alınmaması gerektiği konusu tartışmaya açılmıştır. Sonrasında “2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” hazırlanmıştır. Daha sonra, grup çalışmasının çıktısı olan bu teklif, Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından gerekçesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Sema Kendirci (CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu) tarafından, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) üzerine gerçekleştirilen oturumda, Türkiye’nin taraf olduğu bu sözleşme ayrıntılarıyla anlatılmış ve deneyim paylaşımlarında bulunulmuştur.  Ayrıca, Türkiye’nin her dört yılda bir CEDAW Komitesi’ne bu bağlamdaki kaydedilen ilerleme ve yaşanan gelişmeleri raporlama yükümlülüğü gündeme getirilmiş ve konu üzerinde danışmanlarla işbirliği oluşturulmuştur.

Türkiye, periyodik olarak sunduğu bu raporların sonuncusunu 2014 yılında sunmuştur ve 2014 yılında sunulan bu 7. Dönemsel Rapor’a ilişkin CEDAW Komitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yirmi soru iletilmiştir.

Danışmanlarla oluşturulan bu işbirliği sonucunda 7. Dönemsel Rapor’a ve yirmi sorunun cevaplanıp cevaplanmadığına dair soru önergesi hazırlanmış ve önerge, Çorum Milletvekili Tufan köse tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Engelli Kadın Derneği’nden Arzu Şenyurt tarafından gerçekleştirilen oturumda danışmanlarla oluşturulan işbirliği sonucunda, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi dayanak gösterilerek Engelli Haklarını İzleme Kurulu’nun yaptığı çalışmalara ve çalışma yöntemine dair soru önergesi hazırlanmış ve önerge, İzmir Milletvekili Özcan Purçu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.

Ayrıca, yine İzmir Milletvekili Özcan Purçu tarafından erken evliliklerle ilgili İstanbul Sözleşmesi (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme dayanak alınarak hazırlanan bir soru önergesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştur.