Navigate / search

Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi 10. Olağan Genel Kurul İlanı

kader logo h

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun 21.12.2015 tarihli toplantısında, 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 19.01.2016 tarihinde Saat 17:30’da şube adresi olan Bükreş Sok. 17/4 Çankaya – Ankara adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına, toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 26.01.2016 tarihinde aynı saat, aynı adres ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 

  • Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu
  • Divan teşkili ve toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi
  • Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi
  • Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
  • Gelir Gider tablosunun görüşülmesi ve onayı
  • Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onayı
  • Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve öneriler
  • Kapanış