Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun 27.12.2019 tarihli toplantısında, 12. Olağan Genel Kurul toplantısının 31.01.2020 tarihinde Saat 18.30’da şube adresi olan Cinnah Cad. Kabataş Sk.4/7 Çankaya – Ankara’da, aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına, toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 10.02.2020 tarihinde aynı saat, aynı adres ve aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM

1-    Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu

2-    Divan teşkili ve toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi

3-    Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi

4-    Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası

5-    Gelir Gider tablosunun görüşülmesi ve onayı

6-    Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onayı

7-    Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

8-    Dilek ve öneriler

9-    Kapanış


Önemli Not: Tüzüğümüz gereği genel kurulda oy kullanabilmek için üyelerin birikmiş aidatlarının bulunmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız ile ilgili bilgiye kader_ankara@yahoo.com adresine mail göndererek ulaşabilirsiniz.  Ödemelerinizi aşağıda belirtilen banka hesabına  veya elden yapabilirsiniz.


Yapı Kredi Bankası
Kuğulu Park  Şb. Şube Kodu:290
Hesap Adı:Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
Hesap No: 69798635
IBAN : TR24 0006 7010 0000 0069 7986 35

Ka.Der Ankara 
Yönetim Kurulu

Please follow and like us: