Navigate / search

Köse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na CEDAW’ı Sordu


ORH_5291

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na CEDAW sürecini sordu.

Önergesinde Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’ni (CEDAW) 1986 yılında yürürlüğe sokarak bu sözleşmeye taraf olduğu vurgusunu yapan Köse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 2014 yılında sunduğu 7. Dönemsel Rapor’a ilişkin CEDAW Komitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yöneltilen yirmi soruyu gündeme getirdi. Zira Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Şubat ayı sonuna kadar CEDAW Komitesi tarafından iletilen soruları yanıtlamış olması gerekiyordu.

Ayrıca Köse Haziran 2016’da Cenevre’de sunulacak olan Devlet raporuna ilişkin sorularını da Bakan’a iletti. Köse, Bakan Ramazanoğlu’na şu soruları yöneltti:

  1. 2014 yılında sunulan 7. Dönemsel Rapor kimler tarafından hazırlanmıştır?
  2. CEDAW tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunulan yirmi soru Türkçeye çevrilip TBMM’deki bütün milletvekillerine iletilerek kendilerine süreç hakkında bilgi verilmiş midir?
  3. CEDAW tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde gönderilen yirmi soru yanıtlanmış mıdır? Yanıtlar Komiteye gönderilmiş midir? Gönderildiyse sorulara verilen yanıtlar nelerdir? Ve sorular yanıtlanırken hangi STK’larla çalışılmıştır? Gönderilmediyse ne zaman gönderilmesi planlanmaktadır?
  4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin gönderdiği 7. Dönemsel Rapor’un ve CEDAW tarafından sorulan yirmi sorunun ardından, bakanlığınız tarafından Haziran ayında yapılması gereken sunuma hazırlanmak için belli bir kurum, kuruluş veya komisyon oluşturulmuş mudur? Oluşturulduysa bu oluşum çalışmalara başlamış mıdır?
  5. Eğer bu çalışmalar başladıysa, hangi aşamadadır ve ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?
  6. Eğer çalışmalar başladı ise, bu sunum üzerinde çalışacak gruplar arasında ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yer almakta mıdır? STK’lardan destek alınıyorsa bunlar hangileridir ve bağlantılar bakanlığın daveti üzerine mi kurulmuştur?
  7. Sunumun hazırlanması için çalışmalar henüz başlamadıysa, ne zaman başlaması planlanmaktadır? Bu raporun komiteye ne zaman sunulması öngörülmektedir?
  8. İlgili bakanlık olarak, kadın haklarını korumak ve yasalar önünde kadın erkek eşitliğini sağlamak adına CEDAW hükümlerinin muhtemel yeni anayasa çalışmalarında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?