KA.DER Ankara Tarafından Yürütülmüş ve Yürütülmekte Olan Çalışmalar:

 • 2018 – … Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Toplum, Kadın Üniversite Öğrencileri ve Kadın Parlamento Üyeleri Arasında Sürdürülebilir Bağlar Kurma” Çalışması
 • 2015 – … ABD Büyükelçiliği, Norveç Büyükelçiliği, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Sivil Düşün AB Programı,  Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Genç Kadınlar için Siyaset Okulu” Programı
 • 2016, AB Sivil Düşün Programı desteği ve Finlandiya Büyükelçiliği desteğiyle “Kadın Vekiller ve STK’lar Buluşması” Çalışması
 • 2015 – 2016, Hollanda Büyükelçiliği ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen “26. Yasama Döneminde Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” Çalışması
 • 2014 – 2015, Norveç Büyük Elçiliği ve ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen “25./26. Yasama Döneminde Kadınların Siyasi Temsiliyetinin ve Katılımının Artırılması” Çalışması
 • 2012 – 2015, The Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund ve Finlandiya Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Katılımcı Demokrasinin Kadın Milletvekilleri Üzerinden İzlenmesi” Çalışması
 • 2012 – 2013, SIDA tarafından desteklenen, KA.DER Genel Merkez ve Ka.Der Ankara tarafından yürütülen “Yerel Seçimler Öncesi Pilot Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımlarını Değerlendirme ve Durum Tespiti” Çalışması
 • 2011 – 2012, Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türkiye’de Parite Demokrasisini Mümkün Kılmak” Çalışması
 • 2010 – 2011, The Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund tarafından desteklenen “Kadınların Siyasal Katılımının Önündeki Engelleri Kaldırmak: Feminist Perspektiften Türkiye’deki Siyaseti Yeniden Okumak” Çalışması
 • 2009 – 2010, The Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund tarafından desteklenen “Yerel Siyaset için Kadınlar, Kadınlar İçin Yerel Siyaset” Çalışması
 • 2008 – 2009 UNDP – KA.DER Ankara ortaklığıyla, 23 – 24 Aralık 2008’de Adana’da, 29- 30 Aralık 2008’de Trabzon’da, 15–16 Ocak 2009’da İzmir’de, 21-22 Ocak 2009’da Eskişehir’de, 6-7 Şubat 2009’da Urfa’da “Yerel Siyaset Atölyeleri”  
 • 2008 – 2009, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Doğa Derneği/KA.DER Ankara ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Çevrenin Korunmasında Kadının Rolü” Çalışması
 • 2007, Avrupa Konseyi Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen “Okulda, Hayatta Eşitlik” Çalışması
 • 2006, Kadın Çalışmaları ve Politikaları Merkezi (CWSP-Sofia), CWSP-Bratislava ve Ka-Der Ankara ortak çalışması olan “Sosyal Dışlanmaya Karşı Ortak Öğrenme: Kadın Girişimciler için Mentorluk” Çalışması
 • 2005 – 2006, İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve ARI Hareketi ile ortaklaşa yürütülen “Kadınlar için AB, İletişim Stratejileri ve Ağ Modelleri Eğitimi” Çalışması
 • 2005 – 2006, KAGİDER tarafından desteklenen, “Biz de Varız” Çalışması
 • 2002 – 2005, İngiltere Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen yerel siyasete ilişkin “Yarın için Bugünden” Kampanyası ve “Kadın Başkanlarla Buluşma” Toplantıları
 • 2004 – 2006, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik Programı, Eylem 2 Projesi
 • 2004, Yerel Seçimler sürecinde partilerin belirlediği kadın adayların sayısının belirlenmesi ve 2005 yılında Belediye Başkanlığı sürecindeki kadınlarla anket çalışması
 • 2004, Denizli Belediyesi, KSSGM, UNFPA ve Ka.Der Ankara işbirliği ile Denizli’de;  Trabzon Belediyesi, KSSGM, UNFPA ve Ka.Der Ankara işbirliği ile Trabzon’da “Yerel Yönetimlerde Kadın” Toplantıları.
 • 2004, BM tarafından desteklenen “Yerel Yönetimler ve Kadın Erkek Eşitliği: Kadın ve Erkek Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme” Çalışması
 • 2003-2004, UNDP tarafında desteklenen “2004 Yerel Seçimlerde Demokrasiyi Güçlendirmek: Kadın Belediye Başkanına Oy Ver” Çalışması
 • 2003, Danimarka Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türkiye’deki Kadınların Siyasal Yaşamda Güçlenmesi ve Yerel Yönetimlerde Kadın Seçmenlerin Eğitimi” Çalışması
 • 2003, KASAUM ve Ka.Der Ankara işbirliği ile “Yerel Yönetimlerde Kadın Katılımı ve Temsili Eğitici Eğitimi” Çalışması
 • 2000 – 2001, MEDA “Kadını Siyasette Güçlendirme” Projesi Eğitim Programı kapsamında Ka.Der Ankara Şube tarafından farklı kadın grupları ile yürütülen  Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı ve Kadınlar ve Siyaset Konulu Eğitim Çalışmaları
 • 1999, KSSGM tarafından desteklenen “Depremzedeler için Yardım ve Destek Ağı” Çalışması