KA.DER Ankara Tarafından Yürütülmüş ve Yürütülmekte Olan Çalışmalar:

 

1999, KSSGM tarafından desteklenen “Depremzedeler için Yardım ve Destek Ağı” Çalışması

 

2000 - 2001, MEDA “Kadını Siyasette Güçlendirme” Projesi Eğitim Programı kapsamında Ka.Der Ankara Şube tarafından farklı kadın grupları ile yürütülen  Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı ve Kadınlar ve Siyaset Konulu Eğitim Çalışmaları

 

2003, KASAUM ve Ka.Der Ankara işbirliği ile “Yerel Yönetimlerde Kadın Katılımı ve Temsili Eğitici Eğitimi” Çalışması

 

2003, Danimarka Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türkiye’deki Kadınların Siyasal Yaşamda Güçlenmesi ve Yerel Yönetimlerde Kadın Seçmenlerin Eğitimi” Çalışması

 

2003-2004, UNDP tarafında desteklenen “2004 Yerel Seçimlerde Demokrasiyi Güçlendirmek: Kadın Belediye Başkanına Oy Ver” Çalışması

 

2004, BM tarafından desteklenen “Yerel Yönetimler ve Kadın Erkek Eşitliği: Kadın ve Erkek Yerel Yöneticiler için Kapasite Geliştirme” Çalışması

 

2004, Denizli Belediyesi, KSSGM, UNFPA ve Ka.Der Ankara işbirliği ile Denizli’de;  Trabzon Belediyesi, KSSGM, UNFPA ve Ka.Der Ankara işbirliği ile Trabzon’da “Yerel Yönetimlerde Kadın” Toplantıları.

 

2004, Yerel Seçimler sürecinde partilerin belirlediği kadın adayların sayısının belirlenmesi ve 2005 yılında Belediye Başkanlığı sürecindeki kadınlarla anket çalışması

 

2004 - 2006, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik Programı, Eylem 2 Projesi

 

2002 - 2005, İngiltere Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen yerel siyasete ilişkin “Yarın için Bugünden” Kampanyası ve “Kadın Başkanlarla Buluşma” Toplantıları

 

2005 - 2006, KAGİDER tarafından desteklenen, “Biz de Varız” Çalışması

 

2005 - 2006, İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve ARI Hareketi ile ortaklaşa yürütülen “Kadınlar için AB, İletişim Stratejileri ve Ağ Modelleri Eğitimi” Çalışması

 

2006, Kadın Çalışmaları ve Politikaları Merkezi (CWSP-Sofia), CWSP-Bratislava ve Ka-Der Ankara ortak çalışması olan “Sosyal Dışlanmaya Karşı Ortak Öğrenme: Kadın Girişimciler için Mentorluk” Çalışması

 

2007, Avrupa Konseyi Avrupa Gençlik Vakfı tarafından desteklenen “Okulda, Hayatta Eşitlik” Çalışması

 

2008 - 2009, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Doğa Derneği/KA.DER Ankara ortaklığında yürütülen “Türkiye’de Çevrenin Korunmasında Kadının Rolü” Çalışması

 

2008 - 2009 UNDP – KA.DER Ankara ortaklığıyla, 23 – 24 Aralık 2008’de Adana’da, 29- 30 Aralık 2008’de Trabzon’da, 15–16 Ocak 2009’da İzmir’de, 21-22 Ocak 2009’da Eskişehir’de, 6-7 Şubat 2009’da Urfa’da “Yerel Siyaset Atölyeleri”  

 

2009 - 2010, The Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund tarafından desteklenen “Yerel Siyaset için Kadınlar, Kadınlar İçin Yerel Siyaset” Çalışması

 

2010 - 2011, The Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund tarafından desteklenen “Kadınların Siyasal Katılımının Önündeki Engelleri Kaldırmak: Feminist Perspektiften Türkiye’deki Siyaseti Yeniden Okumak” Çalışması

 

2011 - 2012, Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Türkiye’de Parite Demokrasisini Mümkün Kılmak” Çalışması

 

2012 - 2013, SIDA tarafından desteklenen, KA.DER Genel Merkez ve Ka.Der Ankara tarafından yürütülen “Yerel Seçimler Öncesi Pilot Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımlarını Değerlendirme ve Durum Tespiti” Çalışması

 

2013, Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen “Türkiye’de Yerel Eşitlik Mekanizmalarının Haritalandırılması” Çalışması

 

2012 - 2015, The Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marshall Fund ve Finlandiya Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Katılımcı Demokrasinin Kadın Milletvekilleri Üzerinden İzlenmesi” Çalışması

 

2014 – 2015, Norveç Büyük Elçiliği, Açık Toplum Vakfı ve ABD Büyükelçikiği tarafından desteklenen “25./26. Yasama Döneminde Kadınların Siyasi Temsiliyetinin ve Katılımının Artırılması” Çalışması

 

2015 – 2016, Hollanda Büyükelçiliği ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen “26. Yasama Döneminde Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” Çalışması

 

2016, AB Sivil Düşün Programı desteği ve Finlandiya Büyükelçiliği desteğiyle “Kadın Vekiller ve STK’lar Buluşması” Çalışması

 

2015 – … ABD Büyükelçiliği, Norveç Büyükelçiliği, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Açık Toplum Vakfı, Sivil Düşün AB Programı,  Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Genç Kadınlar için Siyaset Okulu” Programı

 

2018 - … Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Toplum, Kadın Üniversite Öğrencileri ve Kadın Parlamento Üyeleri Arasında Sürdürülebilir Bağlar Kurma” Çalışması